Kontakti

Ravnateljica: 

Ljiljanka Žunić, dipl.soc.rad 044/ 608-130

Odjel za djecu:

Martina Bočkor, mag.act. soc. 044/691-792
Božica Ivaštinović, mag.act.soc. 044/608-903
Maja Romanić mag.paed.soc. 044/691-788
Martina Antolković-Hršak, dipl.psiholog  044/691-791
Vedran Kosijer mag. iur. 044/691-790

Odjel za odrasle:

Mira Šlibar, soc.radnica  044/691-784
Jarmila Lončarević, soc.radnica 044/691-785
Jadranka Gašparović, soc.radnica  044 /691-786
Slavica Krizmanić- Konjicija, dipl.ravnik  044/691-787

Odjel za novčane pomoći:

Marija Vidale, soc.radnica 044/691-789

Prijemni ured:

Ankica Filipović, dipl.soc.rad  044/691-782

Urudžbeni zapisnik i administrator:

Lidija Grgić, 044/691-781

Računovodstvo: 

Lidija Tušek , oecc, šef računovodstva 044/600-460
Anita Pereglin, blagajnik 044/691-793

Adresa:
Tina Ujevića 1a
44 330 Novska
E-mail:
czss.novska@hi.t-com.hr

Centrala:
044/600-672
Ravnatelj/ica:
044/608-130
099/212 3045
Fax:
044/608-905

Gdje se nalazimo:

Prikaz veće karte