Obilježavanje međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

Dana 26. 06. 2019. god. CZSS Novska, u suradnji s policijskom postajom Novska i Crvenim križem Novska, sudjelovao je u obilježavanju međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga. Obilježavanje se odvijalo u vatrogasnom domu Novska kojom prilikom su građanima Novske podijeljeni letci i brošura za roditelje koje sadrže opće informacije o zlouporabi droga, simptomima ovisnosti, novim drogama i načinima traženja pomoći.
Letak i brošura nalaze se u prilogu.

Letak-Obilježavanje međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

Brošura za roditelje