Jednokratna pomoć

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati, te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.

Podnositelj zahtjeva za jednokratnu pomoć obvezan je točno navesti za koju namjenu treba pomoć i odrediti visinu potrebnih sredstava.

Jednokratna pomoć može se osigurati podnositelju zahtjeva u novcu ili u naravi

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć – podnošenje zahtjeva

  • Inicijalni obrazac
  • Zahtjev za jednokratnu pomoć
  • Potrebni dokumenti za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć