Usluga stručne potpore u obavljanju poslova i zapošljavanju korisnika

Usluga stručne potpore u obavljanju poslova i zapošljavanju korisnika

  • Pruža se odrasloj osobi s invaliditetom, problemima ovisnosti, dugotrajno nezaposlenim i drugim korisnicima u riziku od socijalne isključenost kroz uključivanje u radnu sredinu u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama ili kod fizičkih osoba koje profesionalno obavljaju neku djelatnost, te radi njihovog aktivnog uključivanja na tržište rada
  • Zapošljavanje pod posebnim uvjetima i obavljanje poslova po ovom zakonu obuhvaća one vrste rada koji omogućavaju osobama očuvanje već stečenih znanja i razvoj novih sposobnosti

Tko pruža uslugu?

  • Usluge stručne potpore pružaju stručni radnici zavoda, domova socijalne skrbi, vjerske zajednice, udruge ili druga pravna osoba koja obavlja djelatnost socijalne skrbi u skladu s ovim zakonom, a obuhvaćaju plan, izbor i pripremu pravne ili fizičke osobe radi osiguravanja primjerenih uvjete za rad korisnika, procjenu uvjeta, vrste i opsega poslova te pripremu i stručno vođenje korisnika
  • Zapošljavanje osoba i obavljanje poslova može se provoditi kod poslodavaca s kojim je zavod ili dom socijalne skrbi, vjerska zajednica, udruga ili druga pravna osoba koja obavlja djelatnost socijalne skrbi, sklopila sporazum o zapošljavanju pod posebnim uvjetima

Opseg usluge i plaća korisnika za obavljeni posao utvrđuju sporazumno korisnik, odnosno njegov skrbnik ili zakonski zastupnik, zavod, dom socijalne skrbi i poslodavac.

Pomoć zaposlenim korisnicima u ustanovama ili pravnim osobama te kod drugih poslodavaca obuhvaća:

  • Savjetovanje i pomoć pri rješavanju problema koje imaju u svezi s radom u radnoj sredini i nakon prekida radnog odnosa

Pomoć pri ostvarivanju prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i obiteljske skrbi, koje usluge pruža zavod, fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i hrvatski zavod za zapošljavanje, uz međusobnu suradnju