Novčane i druge pomoći

  • Rješava u prvom stupnju o novčanim naknadama temeljem prava iz socijalne skrbi
  • Pruža usluge socijalnog i drugog stručnog rada
  • Izrađuje plan zbrinjavanja korisnika i utvrđuje svrhu koja se novčanom naknadom želi postići
  • Provodi postupke u svezi potraživanja i naknade štete
  • Potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema