Odrasle osobe

 • Poslove zaštite osobe s invaliditetom, starijih i nemoćnih osoba i nemoćnih osoba, te psihički bolesnih odraslih osoba i odraslih osoba pod skrbništvom
 • Poslove skrbi izvan vlastite obitelji osobama nesposobnim za rad koje se nalaze u posebno teškim životnim prilikama koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih prava iz socijalne skrbi ili na drugi način
 • Poduzima potrebne radnje prije uopćivanja odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima na prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje analiza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuju vrstu i stupanj oštećenja- bolesti
 • Rješava u prvom stupnju o pravu na pomoć i njegu u kući i pravu na skrb izvan vlastite obitelji i sudjeluje u evaluaciji individualnog plana potreba za svakog korisnika navedenog prava
 • Izrađuje plan procjene potreba korisnika i individualni plan rada i utvrđuje svrhu koja se s njim želi postići
 • Pokreće postupak stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba, te poduzima potrebne radnje za zaštitu njihovih osobnih i imovinskih interesa i skrbništva za poseban slučaj za odrasle osobe
 • Sudjeluje u suzbijanju nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama i drugim oblicima ovisnosti
 • Rješava u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji odraslih osoba žrtava obiteljskog nasilje i trgovanja ljudima
 • Provodi postupke udomljavanja odraslih osoba, prati prilike udomljenih korisnika i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima
 • Provodi postupke priznavanja prava na status roditelja njegovatelja za odrasle osobe
 • Provodi ovrhu svojih rješenja
 • Daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika
 • Potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema