Obrazac Bilanca iz Financijskog izvještaja Centra za socijalnu skrb Novska za 2015. godinu – PDF dokument

Izvještaj sadržava pet stranica PDF dokumenta. Prikaz na ekranu možete prema potrebi povećavati i smanjivati. Ili prema potrebi preuzeti u svoje računalo.