Obrazac P-VRIO iz Financijskog izvještaja Centra za socijalnu skrb Novska za 2015. godinu – PDF dokument

Izvještaj sadržava jednu stranicu PDF dokumenta. Prikaz na ekranu možete prema potrebi povećavati i smanjivati. Ili prema potrebi preuzeti u svoje računalo.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2015. godinu