Obrazac P-VRIO iz Financijskog izvještaja Centra za socijalnu skrb Novska za 2016. godinu – PDF dokument

Obrazac sadržava jednu stranicu PDF dokumenta. Prikaz na ekranu možete prema potrebi povećavati i smanjivati. Ili prema potrebi preuzeti u svoje računalo.