Obrazac Obveze iz Financijskog izvještaja Centra za socijalnu skrb Novska za 2018. godinu

Obrazac sadržava dvije stranice PDF dokumenta. Prikaz na ekranu možete prema potrebi povećavati i smanjivati. Ili prema potrebi preuzeti u svoje računalo.