Obrazac RasF iz Financijskog izvještaja Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2018. godinu – PDF dokument

Obrazac sadržava dvije stranice PDF dokumenta. Prikaz na ekranu možete prema potrebi povećavati i smanjivati. Ili prema potrebi preuzeti u svoje računalo.