Tko može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu i u kojem iznosu?

Doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je potrebna pomoć i njega druge osobe u:

– organiziranju prehrane,
– pripremi i uzimanju obroka,
– nabavi namirnici, čišćenju i pospremanju stana,
– oblačenju i svlačenju,
– održavanju osobne higijene
– kao i u obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Ovo pravo može ostvariti osoba koja živi sama a njezini mjesečni prihodi ne prelaze iznos od 250% osnovice iz članka 27. stavak 2. Zakona koja iznosi 500,00 kn. Odnosno prihodi za samca ne smiju prelaziti 1.250,00 kn.

Nadalje, ukoliko osoba živi u zajedničkom kućanstvu, prosječni mjesečni prihod članova kućanstva ne smije prelaziti 200% osnovice, odnosno 1.000,00 kn.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu. Ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

  • u punom iznosu 100% osnovice iz članka 27. Stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (500,00 kn)
  • u smanjenom iznosu od 70 % osnovice iz članka 27. Stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (350,00 kn).

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, iako je prihod po članu kućanstva, odnosno prihod samca, veći od gore navedenog ima:

  • osoba s težim invaliditetom
  • osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju ili
  • slijepa, gluha, gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, iako je prihod po članu kućanstva, odnosno prihod samca, veći od gore navedenog prihoda ima:

  • osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti
  • slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad.