Doplatak za pomoć i njegu koji se isplaćuje u Centru

Doplatak za pomoć i njegu je novčana potpora namijenjena osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama.

Uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u:
– organiziranju prehrane,
– pripremi i uzimanju obroka,
– nabavci namirnica,
– čišćenju i pospremanju stana,
– oblačenju i svlačenju,
– održavanju osobne higijene,
– kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

 

Pravo na doplatak za pomoć i njegu osoba ima ako:

 • Nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju članovi obitelji.
 • Nema mogućnosti pomoć i njegu osigurati na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.
 • Prosječni mjesečni prihod osobe ako je samac ne prelazi iznos od 250% osnovice za utvrđivanje novčanih naknada i potpora (što trenutno iznosi 1.250,00 kune). Odnosno ako prosječni mjesečni prihod članova njezine obitelji ne prelazi iznos od 200% osnovice (1.000,00kune) u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev.
 • Ako doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti po drugoj osnovi.
 • Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, ako ispunjava uvjete propisane zakonom, može ostvariti dijete čiji je roditelj ostvario pravo na:
  – rad s polovicom punoga radnog vremena,
  – rad u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta,
  – dopust ili rad u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu osoba nema ako:

 • Ako doplatak za pomoć i njegu ostvaruje po drugoj osnovi.
 • Osoba kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu ili na usluge stalnog ili tjednog smještaja po zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa.
 • Nema dijete čiji roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta po posebnim propisima.
 • Osoba koja ima sklopljen ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju.

Važno!!!
Doplatak za pomoć ne isplaćuje se za vrijeme koje je korisnik doplatka proveo u zdravstvenoj ustanovi ili u drugoj ustanovi. Trajno ili dulje od 15 dana u tekućem mjesecu, u kojoj mu je osigurana njega i pomoć druge osobe.

Korisniku kojem je odobren doplatak za pomoć i njegu iznimno se može osigurati i usluga pomoći i njege u kući. Za zadovoljenje pojedine potrebe propisane zakonom koju mu ne mogu pružiti članovi obitelji.

Doplatak za pomoć i njegu može se odobriti u punom ili smanjenom iznosu. Ovisno o tome da li postoji prijeka potreba stalne pomoći i njege druge osobe (u punom ili smanjenom opsegu) ili privremeno (u smanjenom ili punom opsegu).

 • Prijeka potreba stalne pomoći i njege druge osobe u punom opsegu postoji kada osoba zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može sama udovoljiti osnovnim životnim zahtjevima.
  Jer se ne može, ni uz pomoć ortopedskih pomagala:
  – samostalno kretati u stanu i izvan stana,
  – uzimati hranu,
  – oblačiti se i svlačiti,
  – održavati osobnu higijenu,
  – kao ni obavljati druge osnovne fiziološke potrebe.
 • Prijeka potreba stalne pomoći i njege druge osobe u smanjenom opsegu postoji kada osoba zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može potpuno udovoljiti osnovnim životnim zahtjevima. Jer se ne može samostalno kretati izvan stana radi nabave osnovnih životnih potrepština i korištenja zdravstvene zaštite.
 • Doplatak za pomoć i njegu odobrava se i privremeno. Onda kada nadležno tijelo procijeni da bi u određenom vremenskom razdoblju moglo doći do poboljšanja ili pogoršanja zdravstvenog stanja osobe. Te se ona ponovno upućuje na vještačenje.

 

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

 • U punom iznosu 100% osnovice za utvrđivanje novčanih naknada i potpora (što trenutno iznosi 500,00 kuna)
 • U smanjenom iznosu 70% osnovice (što trenutno iznosi 350,00 kune)

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu neovisno o prihodima i mogućnosti pružanja pomoći i njege od strane člana obitelji ima:

 • Osoba s težim invaliditetom
 • Osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju
 • Slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad

 

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu neovisno o prihodima i mogućnosti pružanja pomoći i njege od strane člana obitelji ima:

 • Slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad
 • Osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu – podnošenje zahtjeva

 • Inicijalni obrazac
 • Zahtjev za odobravanje socijalne naknade
 • Potrebni dokumenti za ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

1. Kopije medicinske dokumentacije, opširnija povijest bolesti, liječnika primarne zdravstvene zaštite

2. Za osobu za koju se podnosi zahtjev – kopija osobne iskaznice, domovnica, rodni list i vjenčani list (ako ih ima), OIB

3. Za sve članove obitelji – kopija osobnih iskaznica i domovnica, OIB-i, rodni listovi za djecu

4. Za osobu za koju se podnosi zahtjev (ovisno o izvoru prihoda):
– Odrezak od mirovine za prethodna tri mjeseca
– Potvrda o plaći za prethodna tri mjeseca
– Potvrda od nekog drugog prihoda 5. Za članove obitelji:
– uvjerenje o prihodu iz Porezne uprave za odrasle čl. obitelji
– za nezaposlene- potvrda iz Zavoda za zapošljavanje
– za učenike srednjih škola i studente – potvrda o upisu u školu ili fakultet – za djecu – potvrde o dječjem doplatku

5. Za članove obitelji:
– uvjerenje o prihodu iz Porezne uprave za odrasle članove obitelji
– za nezaposlene – potvrda iz Zavoda za zapošljavanje
– za učenike srednjih škola i studente – potvrda o upisu u školu ili fakultet – za djecu – potvrde o dječjem doplatku