Osobna invalidnina koja se isplaćuje u Centru za socijalnu skrb Novska

Osobna invalidnina je novčana potpora na koju ima pravo osoba s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju. U svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice. Uz uvjet da osobnu invalidninu ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Iznos osobne invalidnine

Osobna invalidnina iznosi mjesečno 250% osnovice za utvrđivanje novčanih naknada i potpora (što trenutno iznosi 1. 250,00 kune). Za osobu koja nema vlastiti prihod ni imovinu u vrijednosti propisane zakonom.

Ako roditelji korisnika osobne invalidnine koriste:
– rodiljni ili roditeljski dopust,
– rad s polovicom punoga radnog vremena,
– rad u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta,
– dopust ili rad u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
– ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta po posebnim propisima, a dijete dnevno boravi dulje od 4 sata u predškolskoj, školskoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluga boravka.

U tom slučaju osobna se invalidnina isplaćuje u iznosu od 125% osnovice za utvrđivanje novčanih naknada i potpora (što trenutno iznosi 625,00 kuna).

Uračunavanje prihoda

Ukoliko osoba ostvaruje prihod utvrđen zakonom (plaća, mirovina, prihod od imovine, naknade ili primitci prema drugim propisima), osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika prihoda. Razlika između iznosa osobne invalidnine i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva.

U prihod se ne uračunava :

  • Pomoć za uzdržavanje
  • Pomoć za troškove stanovanja koje su ostvarene na temelju ovoga zakona
  • Mirovina do iznosa najniže mirovine ostvarene za 40 godina mirovinskog staža
  • Ortopedski dodatak
  • Sredstva za uzdržavanje koje dijete ostvaruje na temelju propisa o obiteljskim odnosima
  • Doplatak za djecu

Pravo na osobnu invalidninu nema:

– Dijete ili odrasla osoba koja koristi pravo na stalni ili tjedni smještaj, dok to pravo ostvaruje.
– Korisnik koji ostvaruje pravo na doplatak za pomoć i njegu.

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu – podnošenje zahtjeva

  • Inicijalni obrazac
  • Zahtjev za odobravanje socijalne naknade
  • Potrebni dokumenti za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu