Status roditelja njegovatelja u Centru za socijalnu skrb Novska

Mala dječja ruka koja drži prst ženske osobe

Pravo na status roditelja njegovatelja ima:

Pravo na status roditelja njegovatelja ima jedan od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju odnosno osobe s invaliditetom. Osoba koja je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe tako da mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata. Za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen.

Pravo na status roditelja njegovatelja ima i jedan od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju odnosno osobe s invaliditetom, zbog kojih je u potpunosti nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala. Također i roditelj djeteta s teškoćama u razvoju odnosno osobe s invaliditetom s više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih). Zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Roditelj iz stavka 2. Ovoga članka ima pravo na status njegovatelja samo kada djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom nije moguće osigurati zadovoljavanje njegovih životnih potreba. Uključivanjem u programe boravka u smislu zakona o socijalnoj skrbi. Te ako mu za vrijeme tog boravka nije osigurana potrebna usluga pomoći i njege.

Pravo na status njegovatelja roditelj ostvaruje dok traje potreba pomoći i njege djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom iz stavka 1. i 2. ovoga članka. Pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, te dok mu može pružati potrebnu njegu.

Pravo na status roditelja njegovatelja nema roditelj za dijete ili odraslu osobu kojoj je priznat smještaj ili boravak. Za boravak za vrijeme kojeg mu je usluga pomoći i njege osigurana.

Iznimno, jednom od članova obitelji može se na njegov zahtjev priznati status roditelja njegovatelja:
– kada dijete nema roditelja ili niti jedan od roditelja ne živi s djetetom i o njemu ne brine,
– ili živi s djetetom ali nije u mogućnosti pružiti mu potrebnu njegu zbog svojeg psihofizičkog stanja.

Pravo na status roditelja njegovatelja umjesto roditelja može ostvariti i bračni ili izvanbračni drug roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, odnosno osobe s invaliditetom iz stavka 1. i 2. ovoga članka. Osoba koji nije njegov biološki roditelj, a živi u obiteljskoj zajednici s djetetom.

U koliko u obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom iz stavka 1. i 2. ovoga članka, status roditelja njegovatelja mogu steći oba roditelja.

Status roditelja njegovatelja može steći osim roditelja i jedan od članova obitelji. U koliko u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom iz stavka 1. i 2. ovoga članka. Pod uvjetima iz stavka 6. ovoga članka.

Važno!!! Težinu oštećenja zdravlja djeteta utvrđuje prvostupanjsko tijelo vještačenja

 

Naknada njegovatelju:

  • Ima pravo na naknadu u iznosu pet osnovica utvrđenih temeljem zakona (što trenutno iznosi 2.500,00 kune)
  • Ima prava iz mirovinskoga osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima

Privremena nesposobnost i odmor njegovatelja

Roditelj njegovatelj ostvaruje naknadu i:
– za vrijeme svoje privremene nesposobnosti za pružanje njege zbog bolesti kao i tijekom odmora,
– kada ne obavlja poslove njegovatelja, a dijete je povjereno na temelju uputnice na kratkotrajnu njegu i skrb drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi u kući,
– ili je upućeno na vikend-smještaj,
– ili na povremeni smještaj tijekom godišnjeg odmora roditelja/obiteljskog njegovatelja po odredbama ovoga zakona,
– te ako je dijete na bolničkom liječenju najduže 2 mjeseca.

Roditelj njegovatelj može koristiti odmor u trajanju do 4 tjedna tijekom godine.

Pravo na status roditelja njegovatelja prestaje roditelju/članu obitelji:
– na njegov zahtjev,
– ako više nije u mogućnosti pružati potrebnu njegu djetetu zbog svojeg psihofizičkoga stanja,
– ako zbog neopravdanih razloga ne obavlja poslove njegovatelja,
– ako se nalazi u pritvoru odnosno istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora u trajanju većem od 2 mjeseca
-te smrću djeteta, roditelja ili njegovatelja

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja – podnošenje zahtjeva

  • Inicijalni obrazac
  • Zahtjev za odobravanje socijalne naknade
  • Potrebni dokumenti za ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA

1. Kopije medicinske dokumentacije, opširnija povijest bolesti liječnika primarne zdravstvene zaštite

2. Za osobu za koju se podnosi zahtjev – kopija osobne iskaznice, domovnica, rodni list i vjenčani list (ako ih ima), OIB

3. Za sve članove obitelji – kopija osobnih iskaznica i domovnica, OIB-i, rodni listovi za djecu

4. Za osobu za koju se podnosi zahtjev (ovisno o izvoru prihoda):
– Odrezak od mirovine za prethodna tri mjeseca
– Potvrda o plaći za prethodna tri mjeseca
– Potvrda od nekog drugog prihoda

5. Za članove obitelji
– uvjerenje o prihodu iz Porezne uprave za odrasle čl. obitelji
– za nezaposlene – potvrda iz Zavoda za zapošljavanje
– za učenike srednjih škola i studente – potvrda o upisu u školu ili fakultet